Byli jsme studio Mančaft, uskupení autorů, kteří se rozhodli spojit síly z různých odvětví designu, aby kopali za jeden tým. Myšlenka mezioborového autorského propojení vznikla již během studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v roce 2009. Propojením oborů grafického designu, fotografie, designu interiéru, ilustrace a webdesignu jsme pokrývali všechny typy zakázek. Po zralé úvaze a nabraných zkušenostech jsme Mančaft rozpustili a z hráčů vzešla tato studia, uskupení a jednotlivci:

www.leskancu.cz
www.stimtim.cz
www.malak.cz
www.ab-illustration.com
www.dvojboj.com
muchovicova.wix.com/muchlu

Děkujeme.